Vyhledávání

Kontakt

Viktor Němec

724 010 673

viki.nemec@gmail.com

Akci podpořili :

Elegrin s.r.o., Bohušovice n.O.

Destinační agentura České středohoří

JOTIS, Litoměřice 

Pivovar Svijany

Hotel Racek

STAVEBNÍ FIRMA STRNAD

 

Město Úštěk

Regionální televize Ústecko

Vydatelství Shocart

www.litomericko24.cz

GEOS Litoměřice,s.r.o.

GEODÉZIE - LT

 

 

 

 

 

 

Pravidla závodu :

Účast:  Akce se může zúčastnit jakákoliv dvojice, která má ráda cykloturistiku, přírodu a vyzná se trošku v turistické mapě

Doporučená výbava : horské, trekové,krosové kolo, mapník, buzola, fix, telefon

Princip soutěže : v časovém limitu získat co nejvíce bodů za průjezdy jednotlivými kontrolami

Časový limit : 6 hodin

Nedodržení limitu : za pozdní příjezd - každá započatá minuta penalizována 4 trestnými body, 60 min po limitu = diskvalifikace

Kontroly : v terénu označeny oranžovobílými lampiony 15x15 cm s kleštěmi pro oražení do průkazky, jejich bližší místopis - popis kontrol obdržíte při                 prezentaci(např. křížek na rozcestí cest, SV roh kaple(severovýchodní), mostek přes potok)                                                                                                 Průchod kontrolami si závodníci razí do příslušného místa  průkazky. Příklad: kontrolu č. 85 orazím kleštěmi do políčka č. 85.                                                 Průkazku obdrží závodníci při prezenci - jednu do dvojice.         

                V případě event. odcizení kontroly by měla dvojice místo kontroly alespoň vyfotit.     

Bodové ohodnocení kontrol : 10-90 bodů, první číslo kontroly *10( např. kontrola  15 je za 10 bodů, 27 za 20 bodů, 33 za 30 bodů, 89 za 80 bodů atd.)

Mapa : turistická mapa 1:50 000, každá dvojice obdrží 2 mapy těsně před startem

Popis kontrol a průkazku: s uvedeným startovním časem  a číslem obdrží  dvojice  při prezenci

Trasu mezi kontrolami : Postup mezi kontrolami si volí každá dvojice sama. Záleží zcela na dvojici, jakou strategii (tj. trasu a kontroly) si zvolí, aby v                                                   časovém limitu získala co největší počet bodů z navštívených kontrol. Po celou trasu by měla být dvojice na doslech.

Čas dvojice: začíná startovním časem dvojice a končí průjezdem druhého  člena ze dvojice cílem. Startuje se v pravidelných intervalech dle startovní listiny .                         Ke startu je nutné se dostavit nejpozději 1 minutu předem. Startovní listina bude vyvěšena v dostatečném časovém předstihu v centru závodu a                             na webu.

Výsledky : Vyhrává dvojice, která získá největší počet bodů. V případě stejného počtu bodů rozhoduje kratší čas. 

Startovní čísla : každý obdrží při prezenci. Účastníci jej musí mít po celý závod připevněna viditelně na řidítkách 

Upozornění :Akce se koná převážně v CHKO České středohoří a Kokořínsko, a proto jsou závodníci povinni dodržovat pravidla chování v CHKO - zejména nejezdit mimo cesty a chovat se ohleduplně k přírodě.                                                                                                                 

Akce se koná za plného silničního provozu, cyklistická přilba je povinná; závodníci budou dodržovat pravidla silničního provozu stanovená vyhláškou.

Startující nesmí jezdit mimo cesty ani tam, kde je to pro cyklisty zakázané.

Každý účastník se akce zúčastňuje na vlastní nebezpečí, každý závodník také nese odpovědnost za škodu jím způsobenou na věcech a zdraví svém, pořadatele i třetích osob. Toto stvrzuje podáním přihlášky.

U závodníků mladších 18 let je nutný souhlas jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce.

Závodníci v případě předčasného odstoupení  nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu na tel.: 724 010 673.

Pořadatel si vyhrazuje právo tato pravidla popř. časový harmonogram ve výjimečných případech operativně upravit.

 

Velitel trati: Jan Neubauer

Hlavní rozhodčí: Viktor Němec